Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

Wellandfit.hu FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I.             A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: (Szolgáltató) által üzemeltetett wellandfit.hu (https://wellandfit.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy wellandfit.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a wellandfit.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

4. A wellandfit.hu és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II.           A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül, de a lehető legszélesebb körben olyan témakörök mentén, mint az egészséges életmód, táplálkozás és testmozgás.
2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmet élvező tartalmának hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; valamint egyéb a Weboldal témaköréhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása..
3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése (pl. a Felhasználói profil, Katalógus, stb.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a wellandfit.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak reklámnak minősülnek.

III.   A regisztráció

1.    A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

2.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet.

3.    A regisztrációval egy időben Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását, azonban a Szolgáltató kéri annak figyelembevételét, hogy a Szolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a reklámokkal történő támogatása.

4.    A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott  adatok, információk a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám közzétételére nem használja.

IV.  A szolgáltatások

1. Az oldalon elérhető bármely tartalom vagy szolgáltatás csak és kizárólag tájékoztató jellegű, a bárki számára elérhető, közkinccsé vált tudományos eredményeken túl Szolgáltató által végzett vagy végeztetett próbák illetve tudományos kutatások nem szolgáltak alapul, és nem helyettesítheti az adott esetben szükséges, szakemberrel történő személyes konzultációt.

2. Hírlevél
A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozás nem azonos az oldalon történő regisztrációval, de a regisztráció részeként is megvalósítható.

3. Kalkulátorok
A Felhasználó a kalkulátorok használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás a megadott szükséges paramétereket, személyes jellemzőket egy automatizmus segítségével értékelje. Az értékelés eredményeképpen a Felhasználó különböző információkat tud generálni saját maga számára anélkül, hogy az adatokat Szolgáltató bármilyen módon tárolná.

4. Szakértők
A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználók adott témákban jártas szakértőkkel kommunikálhassanak. A szakértők szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációra van szükség. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy (Felhasználó vagy Szakértő) felel. A szakértői adatbázis a https://wellandfit.hu/szakertok.php oldalon érhető el.

5. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).
A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
“www.wellandfit.hu aloldal közvetlen (deep) linkje””
4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a wellandfit.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:

Kellemetlen szájszag, bedugult fül? – Figyelj a tested jelzéseire! (közvetlen link)
Te is megijedsz, amikor a tested különös tüneteket produkál? Kellemetlen szájszag, a szem bevérzése vagy izzadás esetén nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni! Tested jelzései utalhatnak egészségi állapotod és az életmódod minőségére, de ne feledd, hogy betegségek tünetei is lehetnek!
Forrás: www.wellandfit.hu”

Vagy:
“Kellemetlen szájszag, bedugult fül? – Figyelj a tested jelzéseire!
Te is megijedsz, amikor a tested különös tüneteket produkál? Kellemetlen szájszag, a szem bevérzése vagy izzadás esetén nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni! Tested jelzései utalhatnak egészségi állapotod és az életmódod minőségére, de ne feledd, hogy betegségek tünetei is lehetnek!
Forrás: www.wellandfit.hu
https://wellandfit.hu/wellness/200902/kellemetlen_szajszag_bedugult_ful__figyelj_a_tested_jelzeseire

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősség

1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással, bármilyen eredetű mások által elhelyezett romboló alkalmazásokkal vagy programokkal) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
3. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által generált tartalmakat- kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VI. A regisztráció megszűnése

A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi bármely okból történő törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

VII. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

Kövess Facebook-on!
X