Főoldal > AKTUÁLIS > Wellness Cafe Facebook nyereményjáték szabályzat

Wellness Cafe Facebook nyereményjáték szabályzat

0

Írta:

Nyereményjáték szabályzat A Játékok szervezője a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.). 1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. […]

Nyereményjáték szabályzat

A Játékok szervezője a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·        a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

·        a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

·        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A játék időtartama alatt a Facebook oldalán található Wellness+cafe oldalon (www.facebook.hu) minden nap 1 tudásalapú kérdést tesz fel, random időpontban, s a leggyorsabban és helyesen válaszolok ajándékot kapnak. A játék ideje alatt tudás alapú kérdésre kell helyesen válaszolni.

A Játék ideje alatt, azaz 10 nap alatt 10 különböző tudásalapú kérdésre lehet válaszolni, ezzel 10-szer esélyt adva a nyerésre. Minden nap az első 4 leggyorsabban és helyesen válaszoló kapja az ajándékot.  

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2011. május 30. napjától 2011. június 3. napjáig és 2011. június 6. napjától 2011. június 10. napjáig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

–  a Facebook Wellness+cafe oldalán lehet, azáltal, hogy a feltett tudásalapú kérdésre helyesen válaszol.

– a kérdésre választ adva, automatikusan elfogadja a Játékos a nyereményjáték szabályzatot.

5. Nyeremények

Nyeremények: 10 db 1 napos belépőjegy az AerobiCamp rendezvényre (2011. július 30. szombat)

30 db Bioderma Photoderm napozás utáni testápoló

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Egy játékos a játék során csak egy alkalommal nyerhet. Annak a játékosnak a válaszait, aki már korábban nyert, a további válaszadások alkalmával nem vesszük figyelembe.

 

7. Nyertes értesítése

A Nyerteseket a Sanoma a Facebook üzenő falon keresztül történik.


8. A nyeremény kézbesítése

A nyereményeket a Sanoma postai úton keresztül juttatja el a nyertesekhez. Az AerobiCamp rendezvényhez levelet küld ki a nyertesnek, illetve nevét leadja a szervezőknek. A levél bemutatásával valamint a személyazonosság igazolásával vehető át a belépőjegy.

A postázás átfutási ideje az általában egyidejűleg folyamatban lévő több Játékra tekintettel hosszú, akár egy hónap is lehet. A Szervezők mindent megtesz a nyeremény mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves Játékosaink türelmét.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. Adatkezelés

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy  

– megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Sanoma, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az ajándék kisorsolása, a játékosok értesítése és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

– a Játékosok név, lakcím és telefonszám adatait az ajándék kézbesítése/a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Sanoma kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.), a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).

 

A Játékos tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek. 

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Sanoma termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Sanomá-tól, a játékosok kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.  

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (név-, email cím-elírás, stb.), értesítési vagy szállítási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomá-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Sanoma a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Sanoma nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma az adott játékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2011. május 18.


További cikkeink a témában

Kövess Facebook-on!
X